Talent Management met TMA

Een mooie kennismaking met de methode van TMA via grafische facilitatie

TMA biedt mooie talent management oplossingenIn 2011 maakt ik hernieuwd kennis met TMA. Zij baseerden hun oplossingen op het gedachtengoed van Murray, need driven persoonlijkheid assessment, vergelijkbaar met Edward’s GEPPS / EPPS. Ik volgende de TMA workshop en verkreeg het TMA certificaat. Vervolgens ben ik de methode als basis voor mijn Assessment Centers gaan gebruiken […]