Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG)

ZZP werkzaamheden op het gebied van de Gezondheidszorg Psychologie

Als GZ-psycholoog ben ik beschikbaar voor Regiebehandelaarschap in de Basis (Generalistische Basis GGZ / BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G GGZ) (voorheen aangeduid met Hoofdbehandelaarschap). Raadpleeg hiertoe aub het model Kwaliteitsstatuut voor de specifieke mogelijkheden van de GZ-psycholoog. Ook kunt u mij inhuren voor intervisie, coachings- en supervisie taken, bijvoorbeeld het begeleiden van basispsychologen. Teamcoaching vormt hierbij ook een optie.

Tijdens mijn opleiding tot GZ-psycholoog ben ik breed geschoold op het gebied van Psychodiagnostiek en indicatiestelling & Behandeling. Specifiek heb ik de volledige basiscursus CGT (100 uur) en certificaten systeemtherapie en groepstherapie tijdens deze opleiding behaald. Naast de primaire focus op volwassenen & ouderen heb ik in mijn GZ-opleiding ook een blok gericht op kinder- en jeugd GZ-psychologie gehad.

Buiten de opleiding tot GZ-psycholoog heb ik mij verder geschoold op het gebied van ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en DGT (Dialectische Gedragstherapie). Ook heb ik zowel de Basis- als vervolgopleiding EMDR gevolgd incl. een specialistische workshop voor EMDR bij Dissociatieve Stoornissen (D. Mosquera).

Deze dienstverlening in het kader van de bevordering van de gezondheid mag ik wettelijk BTW-vrij aanbieden.

Via de volgende link vindt u alle actuele informatie over de zorg die ik lever en het kwaliteitsstatuut: http://www.antoniusconsult.nl/zorginfo/