Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG)

ZZP werkzaamheden op het gebied van de Gezondheidszorg Psychologie

Als GZ-psycholoog ben ik beschikbaar voor Regiebehandelaarschap in de Basis (Generalistische Basis GGZ / BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G GGZ) (voorheen aangeduid met Hoofdbehandelaarschap). Raadpleeg hiertoe aub het model Kwaliteitsstatuut voor de specifieke mogelijkheden van de GZ-psycholoog. Ook kunt u mij inhuren voor intervisie, coachings- en supervisie taken, bijvoorbeeld het begeleiden van basispsychologen. Teamcoaching vormt hierbij ook een optie.

Tijdens mijn opleiding tot GZ-psycholoog ben ik breed geschoold op het gebied van Psychodiagnostiek en indicatiestelling & Behandeling. Specifiek heb ik de volledige basiscursus CGT (100 uur) en certificaten systeemtherapie en groepstherapie tijdens deze opleiding behaald. Naast de primaire focus op volwassenen & ouderen heb ik in mijn GZ-opleiding ook een blok gericht op kinder- en jeugd GZ-psychologie gehad.

Buiten de opleiding tot GZ-psycholoog heb ik mij verder geschoold op het gebied van ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en DGT (Dialectische Gedragstherapie). Ook heb ik zowel de Basis- als vervolgopleiding EMDR gevolgd incl. een specialistische workshop voor EMDR bij Dissociatieve Stoornissen (D. Mosquera). Ik bied daarnaast ook Schematherapie aan.
Ik werk bij oa. traumaverwerking ook aan de hand van een signaleringsplan gebaseerd op de Polyvagaaltheorie, zie https://polyvagaalplatform.nl/ .

Deze dienstverlening in het kader van de bevordering van de gezondheid mag ik wettelijk BTW-vrij aanbieden.

Via de volgende link vindt u alle actuele informatie over de zorg die ik lever en het kwaliteitsstatuut: http://www.antoniusconsult.nl/zorginfo/