Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG)

ZZP werkzaamheden op het gebied van de Gezondheidszorg Psychologie

Als GZ-psycholoog ben ik beschikbaar voor Regiebehandelaarschap in de Basis (Generalistische Basis GGZ / BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G GGZ) (voorheen aangeduid met Hoofdbehandelaarschap). Raadpleeg hiertoe aub het model Kwaliteitsstatuut voor de specifieke mogelijkheden van de GZ-psycholoog. Ook kunt u mij inhuren voor intervisie, coachings- en supervisie taken, bijvoorbeeld het begeleiden van basispsychologen. Teamcoaching vormt hierbij ook een optie.

Tijdens mijn opleiding tot GZ-psycholoog ben ik breed geschoold op het gebied van Psychodiagnostiek en indicatiestelling & Behandeling. Specifiek heb ik de volledige basiscursus CGT (100 uur) en certificaten systeemtherapie en groepstherapie tijdens deze opleiding behaald. Naast de primaire focus op volwassenen & ouderen heb ik in mijn GZ-opleiding ook een blok gericht op kinder- en jeugd GZ-psychologie gehad.

Buiten de opleiding tot GZ-psycholoog heb ik mij verder geschoold op het gebied van ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en DGT (Dialectische Gedragstherapie). Ook heb ik zowel de Basis- als vervolgopleiding EMDR gevolgd incl. een specialistische workshop voor EMDR bij Dissociatieve Stoornissen (D. Mosquera). Ik bied daarnaast ook Schematherapie aan.
Ik werk bij oa. traumaverwerking ook aan de hand van een signaleringsplan gebaseerd op de Polyvagaaltheorie, zie https://polyvagaalplatform.nl/ .

Deze dienstverlening in het kader van de bevordering van de gezondheid mag ik wettelijk BTW-vrij aanbieden.

Via de volgende link vindt u alle actuele informatie over de zorg die ik lever en het kwaliteitsstatuut: http://www.antoniusconsult.nl/zorginfo/

Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

ZZP werkzaamheden op het gebied van de Arbeids- en organisatiepsychologie

Als Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie kan ik op ZZP basis mijn diensten aan u verlenen. Hierbij kan gedacht worden aan het brede werkveld van de Arbeids- en organisatiepsycholoog. Naast deze titel mag ik het beeldmerk PSYCHOLOOG NIP voeren en heb ik de post-HBO opleiding tot loopbaancoach aan het Fontys behaald.

Taken kunnen (o.a.) zijn:

  • het zelfstandig uitvoeren van assessment centers (zowel selectie als ontwikkel assessments), als lead assessor of co-assessor
  • het uitvoeren van werving- en selectie activiteiten als selectiepsycholoog
  • het uitvoeren van loopbaancoachingstrajecten en loopbaanpsychologisch onderzoek
  • process consultancy als organisatiepsycholoog / arbeidspsycholoog, evt. aangevuld met gedrags- en functie analyses
  • teamcoaching in verschillende settings (eerdere ervaringen oa. bij gemeenten, instellingen, bedrijven)

Loopbaancoach

ZZP werkzaamheden op het gebied van Loopbaancoaching

Ik bied mij aan als ZZP Loopbaancoaching voor zowel individuele als teamcoachingstrajecten. Ook loopbaanonderzoeken behoren tot de mogelijkheden.

In 2009 rondde ik een post-HBO opleiding af tot loopbaancoach bij het Fontys. Op dat moment werkte ik bij een grote internationaal farmaceutisch bedrijf in de functie van manager/business analyst HRM/ICT voor de internationale operations van het bedrijf. Mede door de opleiding ben ik zelf kritischer naar mijn eigen loopbaan gaan kijken en kwam ik erachter dat ik mijn empathische vermogens en coachingsvaardigheden graag verder wilde ontwikkelen. Dit was het moment dat ik mijn ‘calling’ leek te hebben gevonden en ik besloot een carrière switch te maken naar het werk van loopbaancoach/psycholoog. Sinds 2011 heb ik veel loopbaancoachingstrajecten (zowel individueel als bijv. groepsoutplacement/EVC) mogen uitvoeren, waarbij mijn achtergrond als psycholoog goed van pas is gekomen. Een lange tijd ben ik lid geweest van het NOLOC (de Nederlandse vereniging voor Loopbaancoaching) en ben ik NOLOC gecertificeerd Loopbaanprofessional geweest. Toen ik me verder ontwikkeld had tot Registerpsycholoog NIP en later GZ-psycholoog (BIG) heb ik besloten mijn registratie en het lidmaatschap bij het NOLOC op te zeggen. Bij het NOLOC heb ik jarenlang in een intervisiegroep gezeten. De leden daarvan hebben mij tot ‘erelid’ benoemd, wat ik als een grote eer zie.

Master in Management consultancy (MC)

ZZP werkzaamheden op het gebied van (management) consultancy

In 2007 rondde ik een post-master opleiding tot Master in Management consultancy af aan de RSM Erasmus universiteit. Dit deed ik als ‘kroon’ op mijn op dat moment bijna 10 jarige carriere als consultant bij het bedrijf CMG. Hier werkte ik in de ICT in de SAP HR dienstverlening bij met name de grotere bedrijven in Nederland en bij enkele internationale omgevingen.

Activiteiten waarvoor ik beschikbaar ben als ZZP liggen op het brede consultancy gebied rondom HR, ICT, process consultancy, organisatie analyses, teamcoaching, business consultancy voor de geestelijke gezondheidszorg en specifiek SAP HR (met name personeelsontwikkeling).